93 3132665-93 3056397

Segueix-nos a:

PEC

L’escola San Francisco, amb més de 50 anys d’història al barri, ha adaptat el seu projecte educatiu a les necessitats socials i educatives del moment mantenint sempre un ambient familiar que afavoreix l’adaptació de tots els alumnes.

El principal tret característic de l’escola és considerar a l’alumne com el gran protagonista del seu procés d’aprenentatge, la nostra raó de ser.

A partir d’aquí s’articulen una sèrie d’elements que considerem bàsics perquè cada alumne assoleixi un desenvolupament integral.

En primer lloc, considerem que el vincle afectiu i el benestar de l’alumne té un paper clau en el desenvolupament dels alumnes. Per aquesta raó des del primer curs d’educació infantil es fomenta l’educació emocional que facilita que els infants adquireixin habilitats com ara el control dels impulsos, l’autoconsciència i l’entusiasme ajudant-los en un futur a tenir una bona adaptació social.

Per altra banda les famílies tenen un paper fonamental en l’educació dels infants, i per això treballem colze a colze amb cadascuna amb l’objectiu comú. Per aquest motiu les famílies tenen un paper actiu en el dia a dia de l’escola.

Un altre aspecte important és l’aprenentatge cooperatiu i per projectes afavoreix la relació entre l’alumnat fomentant valors com l’empatia, el respecte i l’esforç per superar reptes alhora que desenvolupa competències com la resolució de problemes, la capacitat d’oratòria, l’escolta activa, l’autonomia personal, la creativitat i un pensament crític i analític.

A més a més, gràcies a l’aprenentatge servei l’alumnat consolida uns valors essencials per a la societat amb propostes que integren el servei a la comunitat amb l’aprenentatge de continguts competencials.

Per aconseguir tots els nostres objectius és necessari una formació contínua de tots els professionals del centre, adaptant-los als últims avenços científics i metodològics referents a l’aprenentatge.

Un altre fet distintiu de l’escola és l’aposta per un model plurilingüe amb dues llengües estrangeres. Per una banda, l’anglès, ja des de P3 i amb l’opció d’obtenir titulacions oficials de Cambridge un cop arriben a secundària. Per assolir aquest propòsit es complementa amb el reforç d’auxiliar de conversa d’una persona nativa i assignatures no lingüístiques en anglès (psicomotricitat, informàtica i laboratori). I, d’altra banda, s’introdueix el francès a secundària.

EL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC)

Premeu a la imatge o al següent enllaç per veure el PEC desenvolupat 

Per a més informació contacta amb nosaltres