93 3132665-93 3056397

Segueix-nos a:

MENJADOR ESCOLAR

Com a escola entenem que el temps del menjador ha de cobrir les necessitats nutricionals dels alumnes amb una intencionalitat educativa.

Aquest moment del migdia és el moment ideal per treballar l’educació per a la salut fomentant bons hàbits alimentaris i saludables.  

En aquest espai els alumnes es relacionen en un entorn diferent de l’aula potenciant valors i afavorint una bona convivència. 

A més, durant l’estona del migdia els alumnes poden gaudir d’una programació lúdica combinant activitats motrius amb d’altres més tranquil·les.

La llengua anglesa també forma part del dia a dia del menjador on la native speaker es relaciona en anglès amb els alumnes.

OBJECTIUS GENERALS DEL MENJADOR

  • Cobrir les necessitats nutricionals 
  • Adquirir bons hàbits alimentaris
  • Fer ús correcte dels cobers
  • Fomentar el comportament correcte a taula
  • Desenvolupament hàbits d’higine
  • Promoure hàbits de lleure saludable
  • Potenciar el consum de tot tipus d’aliments
  • Utilitzar l’anglès en situacions quotidines 

Per a més informació contacta amb nosaltres