93 3132665-93 3056397

Segueix-nos a:

Com aprenem a secundària

El nostre projecte a secundària es fonamenta en diversos pilars:

  • Treball cooperatiu. Les dinàmiques d’aula segueixen tècniques de treball cooperatiu on es pretén que l’alumnat sigui el protagonisme del seu aprenentatge guiat per un expert, el docent.
  • Aprenentatge basat en projectes (ABP). Vam començar a fer ABP a secundària el curs 2014/15 amb una visió de treball per àmbits, globalitzadora i engrescadora per l’alumnat. El nostre projecte ha estat seleccionat pel programa Revolució Educativa d’EduCaixa per ser avaluat, els resultats (veure informe) de l’avaluació externa van concloure que tenim un impacte positiu (>1,117) molt superior a la mitjana (>0,40)
  • Pla tecnològic. El compromís de la nostra escola és tal que Google ens ha certificat com Google Reference School. El nostre objectiu és que l’alumnat acabi els estudis a la nostra escola preparat per un món tecnològic en canvi constant. Per assolir aquesta fita hem creat MakerSpace un espai dissenyat perquè l’alumne/a faci robòtica amb l’innovador programa C360, aprengui edició de vídeo amb l’equip croma o aprengui geometria imprimint en 3D.

Per poder desenvolupar aquests 3 eixos l’horari del nostre alumnat està fragmentat en diversos blocs:

  • Engresca’t: Fomentem el gust per la lectura dins i fora de l’aula.
  • Supera’t: Despleguem els continguts de totes les àrees i fem servir tècniques de treball cooperatiu.
  • Connecta’t: Treballem per projectes.
  • Emociona’t: L’atenció emocional i la personalització dels estudis són ateses de manera individual o en petit grup.