93 3132665-93 3056397

Segueix-nos a:

Grups interactius

Els grups interactius consisteixen a organitzar l’aula de manera que hi hagi petits grups heterogenis d’uns 4 a 6 alumnes que en col·laboració, resolen tasques de classe amb la supervisió d’una persona adulta (familiar, voluntari, etc.) que està dins el grup.
El ritme de treball és alt i a més a més, solidari. La tasca del professor o professora és la coordinació de la classe. La composició d’aquests grups afavoreix la barreja de nivells, de manera que en l’elaboració de les tasques de classe, els alumnes col·laboren en la seva resolució. D’aquesta manera, els alumnes que han adquirit un aprenentatge el reforcen explicant-lo als que encara no ho han fet, que l’entenen millor confrontant l’explicació dels educadors i la dels companys.