93 3132665-93 3056397

Segueix-nos a:

Games & songs

En la nostra decidida aposta com a centre per potenciar l’adquisició de la llengua anglesa, pensem en tota mena d’enfocaments multidisciplinaris.

D’aquesta manera, entenem que el joc és un espai idoni per aprendre d’una forma dinàmica i natural les expressions més habituals d’aquesta llengua.

Així, el nostre alumnat de cicle inicial i mitjà gaudeix cada setmana d’una hora extra d’aprenentatge in english de la mà d’un professional especialitzat.