93 3132665-93 3056397

Segueix-nos a:

Expressa’t!

Al llarg de la història tenim molts exemples de la importància de la paraula, sigui com a element d’empoderament o com a concepte ètic. 

Som capaços d’explicar les coses com ens agradaria? Expressem sempre allò que sentim o pensem de la millor manera? Pensem que si tinguéssim una millor habilitat a l’hora de parlar podríem tenir una situació personal més positiva? Som capaços d’alliberar-nos de la pressió de grup i pensar per nosaltres mateixos? Som capaços de veure en la comunicació dels altres els seus interessos més personals? Som capaços de defensar la nostra manera de pensar davant dels altres? Fem servir l’ètica i la recerca de la veritat com l’element nuclear de la nostra expressió quotidiana?

Totes aquestes preguntes i moltes més les intentarem resoldre en aquestes sessions a les quals no podeu faltar.

Els divendres a la Creative Room.

Teniu la paraula!