93 3132665-93 3056397

Segueix-nos a:

English TIME

Al C.E. San Francisco l’aprenentatge de la llengua anglesa és una prioritat fonamental, i per això plantegem un sistema on té un protagonisme cabdal. D’aquesta manera, tenim una teacher nativa que imparteix l’anglès en la seva llengua en tot moment. A més, disposem d’una professora de suport, també nativa, que treballa l’speaking en petits grups i que també complementa les estones d’esbarjo del menjador amb activitats lúdiques en anglès.

En conjunt, les hores de treball en llengua anglesa ocupen un espai molt important dins del nostre projecte educatiu i, el que és més important, amb la qualitat de disposar de professionals que esdevenen referents lingüístics per a tot l’alumnat.