93 3132665-93 3056397

Segueix-nos a:

A les aules d’Educació Infantil la filosofia és trobar espais on tots els infants puguin gaudir, interaccionar, jugar, experimentar i aprendre, partint de la seva pròpia motivació i dels seus propis interessos. 

  • Educació Emocional: a Educació Infantil se segueix el programa “1, 2, 3 Emoció” creat pel Servei Català de la Salut, que juntament amb dinàmiques pròpies i específiques es busca l’expressió i regulació de les emocions dels més petits.
  • Grups interactius: cada taula fa una activitat diferent, de forma dirigida o autònoma: lectoescriptura, grafisme, llenguatge matemàtic, etc. i serveixen per reforçar continguts en petit grup. 
  • Tallers internivell: són sessions en les quals formem grups d’infants combinant alumnes dels tres grups d’Educació Infantil (P-3, P-4 i P-5). A més, cada mestre/a especialitza el seu taller: grafisme, llenguatge matemàtic, creativitat i jocs motrius. 
  • Triem: és un espai, que es fa diàriament, on els infants poden triar a quin dels quatre espais volen anar, partint dels seus desitjos, interessos i motivacions. És un espai de lliure circulació on es relacionen amb nens i nenes de les altres aules d’Educació Infantil i on aprenen mitjançant el joc lliure i interactuen també amb les mestres que hi ha a cada ambient.
  • Metodologia per projectes: partint dels interessos dels mateixos nens i nenes, s’avança en l’adquisició de coneixements específics.
  • Sessions d’anglès: apropem l’anglès als nostres petits i petites de manera oral mitjançant contes, cançons i jocs, amb una teacher nativa, que també treballa amb ells durant l’estona de dinar al menjador. A més, fan psicomotricitat en anglès.

  • Seguint el mètode Artigal aprenen vocabulari i estructures gramaticals de la vida quotidiana. 

  • L’aprenentatge a través del Treball cooperatiu és una de les eines que es fan servir per dinamitzar la convivència a l’aula.
  • Sessions de natació al poliesportiu a partir de P-4.

  • I moltes coses més!