93 3132665-93 3056397

Segueix-nos a:

Champions READ

A través de la lectura i del projecte concret “Champions READ” aconseguim fer de la lectura un hàbit d’oci entre els alumnes i un espai d’equilibri personal i de desenvolupament intel·lectual holístic. També es milloraran molts aspectes generals de l’aprenentatge, com ara l’atenció, l’adquisició de coneixements culturals generals, l’assoliment de valors cívics, la competència literària, l’expressió escrita, l’expressió oral, l’ortografia, així com la motivació general, l’ordre a l’aula, la cohesió de grup o l’equilibri emocional. A més, ho podem fer tenint en compte els diferents nivells d’aprenentatge, les necessitats educatives especials i l’especificitat de cada grup classe, fent d’aquesta iniciativa una eina multidisciplinària, adaptativa i socialment compromesa.